Alphabet
Alfabeto

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
a be ce de e efe ge hache i jota ka ele eme ene eñe o pe cu erre ese te u uve, ve uve doble, ve doble equis ye, i griega zeta

Accents: á é í ó ú
Diaeresis: ü